Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

De inhoud is opgesteld door Kompas Advocatuur en juridisch nagekeken.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

ROB VAN DIJK kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ROB VAN DIJK en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ROB VAN DIJK verstrekt. ROB VAN DIJK kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM ROB VAN DIJK GEGEVENS NODIG HEEFT

ROB VAN DIJK verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan ROB VAN DIJK uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG ROB VAN DIJK GEGEVENS BEWAART

ROB VAN DIJK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

ROB VAN DIJK verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEKERS

Op de website van ROB VAN DIJK worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ROB VAN DIJK gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

ROB VAN DIJK maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (W-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ROB VAN DIJK te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ROB VAN DIJK heeft hier geen invloed op.

ROB VAN DIJK heeft Google geen toestemming gegeven om via ROB VAN DIJK verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar webmaster@robvandijk.info. ROB VAN DIJK zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

ROB VAN DIJK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ROB VAN DIJK maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ROB VAN DIJK verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ROB VAN DIJK op via webmaster@robvandijk.info.  https://www.robvandijk.info is een website van ROB VAN DIJK.

ROB VAN DIJK IS ALS VOLGT TE BENADEREN:

Postadres: Norholm 3, 2133 HJ  Hoofddorp
Vestigingsadres:Norholm 3, 2133 HJ  Hoofddorp
lnschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Telefoon:
E-mailadres: rvd@robvandijk.info